donderdag, december 02, 2021
Follow Us
donderdag 03 oktober 2019 18:55

Resulstaten onderzoek woonbehoefte ouderen Lievelde

In oktober heeft Lievelds Belang een enquête gehouden waarin de woonwensen onderzocht werden van de ouderen in Lievelde. Deze enquete is erg goed ingevuld, we hebben in totaal van 136 huishoudens antwoord gekregen, waarvoor hartelijk dank!Uit de antwoorden kunnen we concluderen dat er behoefte is aan meer betaalbare levensloopbestendige woningen in Lievelde, in koop- en huurvorm. Met de antwoorden hopen we een gegronde onderbouwing richting gemeente, ProWonen en evt. Investeerders in de hand te hebben, op basis waarvan we de plannen verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast viel op dat van de ouderen die een verhuiswens hebben, maar 20% ingeschreven staat bij ProWonen. De oorzaak hiervan zal deels bij het beperkte aanbod liggen, en dit zal binnenkort dan ook bij ProWonen aangekaart worden.

Zie onderstaande bijlage voor de volledige enqueteresultaten.

Mochten er de komende tijd ontwikkelingen zijn dan houden wij u op de hoogte!

Log in or Sign up