zondag, juli 14, 2024
Follow Us
Lievelds Belang

Vereniging Lievelds Belang zet zich in voor het algemene belang en de leefbaarheid van Lievelde. Het Lievelds Belang komt dus op voor de belangen van de inwoners van Lievelde. Enkele voorbeelden zijn het realiseren van woningen voor starters en ouderen, waarborgen van de verkeersveiligheid en het behoud van de basisschool.

Hierbij werken we zoveel mogelijk samen met andere verenigingen in Lievelde, maar ook partijen zoals de Gemeente en ProWonen.

Iedere inwoner van Lievelde kan lid worden van Lievelds Belang.

Uitgangspunten

Om geen verkeerde verwachtingen te wekken en duidelijkheid te verschaffen over de doelen, middelen en taken van Lievelds Belang hebben we onze uitgangspunten op het gebied van de energietransitie en wonen vastgelegd.

Uitgangspunt Energietransitie

Uitgangspunt Wonen

Jaarverslagen

Jaarlijks tijdens de jaarvergadering (eind maart) wordt het jaarverslag over het afgelopen jaar gepresenteerd. Hieronder de jaarverslagen van de laatste jaren:

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief december 2020

Log in or Sign up