zondag, juli 14, 2024
Follow Us

Lievelds Belang heeft als doel het behartigen van belangen van Lievelde om daarmee de leefbaarheid te behouden en daar waar nodig te verbeteren. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, we hebben uw input daarbij nodig. Met jullie aangedragen initiatieven en ideeën gaat Lievelds Belang aan de slag. De onderwerpen worden hierbij verdeeld over de verschillende werkgroepen die elk in hun eigen werkgebied plannen gaan realiseren. Iedere werkgroep werkt aan een aantal actuele onderwerpen voor de korte en lange termijn. Hieronder een overzicht van de werkgroepen met de bijbehorende speerpunten:

1. Jeugd, zorg en welzijn

 • Inventariseren en ondersteunen van activiteiten voor vrijetijdsbesteding van jeugd en jongeren in Lievelde.
 • Optimalisatie van functionaliteit van het Clubhuus voor ouderen en jeugd.
 • Mobiliteit van ouderen en hulpbehoevenden.
 • Behoud van basisonderwijs in Lievelde.
 • Aandacht voor middelengebruik door jeugd/jongeren

 2. Woon- en leefomgeving

 • Initiëren van nieuwe en betaalbare wooncapaciteit, zowel huur als koop, vooral voor starters en ouderen.
 • Vergroten van de veiligheid voor voetgangers en fietsers.
 • Initiëren van plannen voor verduurzaming, waaronder energiebesparing en duurzame energie-voorziening.
 • Initiëren van projecten in het openbaar groen en landschap van Lievelde
  gericht op een mooie leefomgeving met oog voor biodiversiteit.

 3. Sport, cultuur en recreatie

 • Creëren van een omgeving waarin de verschillende verenigingen en organisaties uit Lievelde maximaal samenwerken.
 • Initiëren van ontwikkelingen die lokale recreatie maximaal stimuleren.
 • Faciliteren in de aankleding van dorp en buitengebied om aantrekkingskracht te bevorderen.

Log in or Sign up