woensdag, februari 01, 2023
Follow Us

Woon- en leefomgeving

Op Donderdag 16 september is er een informatie bijeenkomst over het Project Meer Veilig N18 van Oost Gelre.

zaterdag 17 juli 2021 12:44

Woningbouw 'Park Vossenburcht'

Het college van de Gemeente Oost Gelre vindt het belangrijk dat in de kleine kernen woningen worden gebouwd. Wethouders Marieke Frank en Bart Porskamp: “Door in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Vossenburcht hebben we voor Lievelde een belangrijke stap gezet.”

 

zondag 02 mei 2021 12:21

Voortgang plan Vossenburcht

Het is een tijdjes stil geweest, maar achter de schermen zijn er wel stappen gezet. Wellicht hebben jullie het berichtje in de Elna gezien op de gemeentepagina. De gemeente heeft de herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding zodat het terrein Vossenburcht kan worden ontwikkeld als woningbouwlocatie.

zaterdag 17 oktober 2020 14:27

ProWonen

ProWonen heeft in Lievelde een aantal sociale huurwoningen.

Om duidelijk in kaart te brengen welke woningen ProWonen in Lievelde verhuurt hebben zij de volgende informatieve documentatie opgesteld:

1. Digitale flyer ProWonen Lievelde

2. Kaart woningtypes ProWonen Lievelde

woensdag 07 oktober 2020 18:13

Virtuele presentatie wonen Park Vossenburcht

Nadat er in juni een digitale inloopavond is geweest voor direct onwonenden rondom het gebied van Park Vossenburcht, is nu voor iedereen de informatie openbaar. Door de gemeente is er op basis van de gesprekken met Lievelds Belang en de direct omwonenden een video  gemaakt waarbij een virtueel kijkje kan worden genomen in de huidige ideeën voor de woningen op het terrein van Park Vossenburcht.

Pagina 2 van 4

Log in or Sign up