woensdag, augustus 17, 2022
Follow Us

Nieuws

zondag 15 december 2019 19:14

Glasvezel gaat beginnen

Glasvezel Buitenaf heeft laten weten dat zij begonnen zijn in Aalten met de aanleg van glasvezel in de kleine kernen.
Na Aalten zal Oost Gelre aan de beurt zijn, en dus ook Lievelde.
Ze hebben aangegeven binnenkort een informatiebrief te verstrekken over de start van de werkzaamheden.

donderdag 03 oktober 2019 19:14

Inventarisatie wonen Lievelde

De gemeente Oost Gelre heeft in kaart gebracht op welke locaties woningbouw mogelijk is. Lievelds Belang wil nu een beeld krijgen van alle concrete woonwensen zodat we daadwerkelijk kunnen bouwen naar behoefte.
Rond het weekend van 5-6 oktober wordt er in heel Lievelde (binnen en buiten de kom) huis aan huis een inventarisatieformulier rondgebracht, waarop de woonwensen ingevuld kunnen worden. Met de resultaten gaan Lievelds Belang samen met de gemeente aan de slag om er voor te zorgen dat wat er gebouwd wordt aansluit bij de behoefte.

Op donderdag 27 juni aanstaande organiseert de Gemeente Oost Gelre in samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) een
informatieavond inzake de woonvisie kleine kernen. De kleine kernen van de Gemeente Oost Gelre hebben samen een bovendorpse leefbaarheidsvisie. Het onderwerp wonen is daarin heel belangrijk. In gesprekken met de gemeente en de DBO’s is gekeken naar
locaties die mogelijk in beeld kunnen komen voor woningbouw. Ook in Lievelde zijn er een aantal mogelijke locaties naar voren gekomen.

zondag 05 mei 2019 18:28

Pumptrack in Lievelde

De Oost Gelre Pump Track Tour- dinsdagmiddag 14 mei Lievelde

Fietscrossliefhebbers van Lievelde opgelet!

Dinsdagmiddag 14 mei komt er een pumptrack te liggen in Park Vossenburcht. De gemeente Oost Gelre heeft deze baan gehuurd en toert hiermee door de kernen van Oost Gelre. Het is een initiatief van de gemeente om kinderen in beweging te krijgen.

woensdag 22 juni 2016 00:00

Enquete woonbehoefte jongeren Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre houdt een online enquete om de woonbehoefte van jongeren in kaart te brengen. Het is van groot belang voor de toekomst van Lievelde dat de Lieveldse jongeren hierin hun woonbehoeftes aan de gemeente kenbaar maken, ook diegenen die momenteel NIET in Lievelde wonen!!

Pagina 3 van 4

Log in or Sign up