zondag, oktober 24, 2021
Follow Us

Nieuws

Op donderdag 27 juni aanstaande organiseert de Gemeente Oost Gelre in samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) een
informatieavond inzake de woonvisie kleine kernen. De kleine kernen van de Gemeente Oost Gelre hebben samen een bovendorpse leefbaarheidsvisie. Het onderwerp wonen is daarin heel belangrijk. In gesprekken met de gemeente en de DBO’s is gekeken naar
locaties die mogelijk in beeld kunnen komen voor woningbouw. Ook in Lievelde zijn er een aantal mogelijke locaties naar voren gekomen.

zondag 05 mei 2019 18:28

Pumptrack in Lievelde

De Oost Gelre Pump Track Tour- dinsdagmiddag 14 mei Lievelde

Fietscrossliefhebbers van Lievelde opgelet!

Dinsdagmiddag 14 mei komt er een pumptrack te liggen in Park Vossenburcht. De gemeente Oost Gelre heeft deze baan gehuurd en toert hiermee door de kernen van Oost Gelre. Het is een initiatief van de gemeente om kinderen in beweging te krijgen.

woensdag 22 juni 2016 00:00

Enquete woonbehoefte jongeren Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre houdt een online enquete om de woonbehoefte van jongeren in kaart te brengen. Het is van groot belang voor de toekomst van Lievelde dat de Lieveldse jongeren hierin hun woonbehoeftes aan de gemeente kenbaar maken, ook diegenen die momenteel NIET in Lievelde wonen!!

donderdag 04 juli 2013 00:00

Ontwikkelingen Vion

Beste dorpsbewoners, Zoals jullie weten is de staat van het voormalig Vion terrein ons allen een doorn in het oog. Ook bij de gemeente Oost Gelre is men van mening dat dit niet de meest fraaie plek binnen onze gemeente is. Daarom is men al geruime tijd zoekende en in gesprek met diverse partijen om te kijken naar de mogelijkheden om deze locatie aan te pakken.

Pagina 3 van 3

Log in or Sign up