woensdag, augustus 17, 2022
Follow Us
zondag 20 maart 2022 08:53

Herbestemming Kerk Lievelde

Help mee het kerkgebouw te behouden voor Lievelde, kom naar de bijeenkomst op 11 april aanstaande.

In navolging van ons schrijven d.d. 6 mei 2021 nodigen we u bij deze graag uit. We willen u bijpraten over onderstaande ontwikkelingen met betrekking tot de herbestemming van het kerkgebouw. Dit in het kader van onze doelstelling; het behouden van het kerkgebouw als centrale ontmoetingsplek in onze gemeenschap door en voor heel Lievelde. Onder aan deze brief vindt u de agenda van deze avond.

We hebben niet stil gezeten en de aanloop heeft langer geduurd dan gedacht. Zo bleek eventuele verplaatsing van “het Clubhuus” naar de kerk na gedegen onderzoek niet mogelijk en zijn bij het Bisdom andere inzichten ontstaan voor het verkopen van onroerend goed.

Om deze reden is het kerkgebouw met bijbehorende ondergrond namens het Bisdom getaxeerd en Lievelde onlangs aangeboden tegen taxatiewaarde. Wel heeft het Bisdom zich bereid verklaard een betalingsregeling te faciliteren. Dit maakt het mogelijk de doelstelling verder met u uit te werken.

Graag gaan we dan ook met alle belangstellenden die ideeën hebben over, of denken gebruik te kunnen gaan maken van het kerkgebouw, in gesprek. Dit om onze plannen toe te lichten, vragen te beantwoorden maar bovenal om uw ideeën te vernemen. Samen brainstormen over verdere invulling, wensen en eventuele aanpassingen in het kerkgebouw.

Zo is er de wens een gedachteniskapel in te richten, maar ook zijn er aanpassingen noodzakelijk met betrekking tot sanitaire voorzieningen en vloer.

Tot slot willen we benadrukken dat nog niets vast ligt en alles in nauw overleg is gegaan met de besturen van Stichting Bernard Vos Clubhuus en Vereniging Lievelds Belang.

Van groot belang is draagvlak bij u, de inwoners van Lievelde.

Graag ontmoeten we u op 11 april om 20.00 uur in het Bernard Vos Clubhuus.

Commissie herbestemming kerk Lievelde.

Agnes Onstenk, Hans Krabbenborg, Jan Adema, Herman Everink, Karel te Brake.

Tel: 06 38097181

 

Agenda

- Opening

- Stand van zaken

- Toelichting plannen

- Financiën

- Pauze

- Bestuur/vrijwilligers

- Wvttk

- Behandelen vragen

- Sluiting

 

Kerk flyer

Log in or Sign up