Lievelds Belang

Lievelds Belang

Het belang van Lievelde - voor u. Welkom.

De vereniging Lievelds Belang is er voor iedereen die iets met Lievelde te maken heeft. Natuurlijk de inwoners. Maar ook de bedrijven, verenigingen en ieder ander die Lievelde een warm hart toedraagt.

Website URL: http://www.lieveldsbelang.nl

Update basisschool

Sinds alle rumoer rond het plan om de basisscholen in de kleine kernen te sluiten, hebben we jaarlijks overleg met bestuur van Paraatscholen. Half januari hebben we samen gezeten met de directie van Paraat, onze directeur, Dicky ter Beek, 4 leden van Lievelds en Vragenders Belang en iemand van de Medezeggenschapsraad. Het was een open gesprek waarin naar voren kwam dat de samenwerking tussen beide scholen steeds beter wordt. Er wordt door de leerkrachten steeds meer overlegd en er wordt expertise uitgewisseld. Studiedagen worden samen ingevuld. Beide scholen houden wel hun eigen visie.  Daarnaast wordt er Paraatbreed slimmer gekeken naar aanschaf van materialen. Het leerlingenaantal voor beide scholen is stabiel en voldoende. Naar aanleiding daarvan hebben we het ook gehad over de kwaliteit van het onderwijs. Hierover is de inspectie en het paraatbestuur tevreden. Er zijn enkele activiteiten in de beide dorpen waarin wij als belangenverenigingen de samenwerking met school zoeken en andersom. U kunt hierbij denken aan het ontwerp van een nieuw schoolplein, de samenwerking rondom de dodenherdenking en de 5 mei viering. We vonden het een erg positief gesprek.

Lees meer...

Update januari 2020

We hebben meer dan 40 concrete woonwensen binnen gekregen, dus aan de behoefte hoeft niet te worden getwijfeld!
Nu is het zaak dat we op de juiste plek de juiste woningen kunnen gaan bouwen. Er zijn in Lievelde meerdere locaties die voor nieuwbouw in aanmerking zouden kunnen komen. De gemeente Oost Gelre heeft ervoor gekozen om in eerste instantie de mogelijkheden op het Park Vossenburcht en bij de Fam Weenink aan de Kloezedijk verder uit te werken. De komende twee maanden zullen gebruikt worden om de plannen concreter te maken (indeling kavels / evt. huurwoningen) op basis van de resultaten van het woonwensenonderzoek. Uiteraard zullen wij u op de hoogte brengen zodra er meer bekend is. Nog even geduld dus…..

Lees meer...

Nieuwe woonlocaties Lievelde

De gemeente Oost Gelre heeft in kaart gebracht op welke locaties woningbouw mogelijk is. Lievelds Belang wil nu een beeld krijgen van alle concrete woonwensen zodat we daadwerkelijk kunnen bouwen naar behoefte.
Rond het weekend van 5-6 oktober wordt er in heel Lievelde (binnen en buiten de kom) huis aan huis een inventarisatieformulier rondgebracht, waarop de woonwensen ingevuld kunnen worden. Met de resultaten gaan Lievelds Belang samen met de gemeente aan de slag om er voor te zorgen dat wat er gebouwd wordt aansluit bij de behoefte.

KLIK HIER om het formulier te downloaden. Deze kan ingevuld worden en vervolgens in de bus gedaan worden bij Joris Pape, Engelse Schans 8 te Lievelde.

Wij vragen daarom dit formulier alleen in te vullen als je een concrete woonwens hebt in Lievelde. Denk hierbij ook een paar jaar vooruit, want een bouwproject kan al snel 1 tot 3 jaar duren.Mocht je zelf geen woonwens hebben, maar je weet wel iemand in je familie of kennissenkring, geeft dit formulier dan door of maak een kopie. Het is belangrijk te weten dat je dit formulier geheel vrijblijvend invult, dus zonder verdere verplichtingen achteraf, maar ook zonder garantie op een woning.
Alvast bedankt en we hopen op een goede respons

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Ontvang de nieuwsbrief

Wilt u het nieuws van Lievelde en Lievelds Belang per e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.
Please wait

Contact info

Gebruik ons contactformulier

of mail rechtstreeks naar

info@lieveldsbelang.nl

FacebookTwitterYoutube