Nieuwe woonlocaties Lievelde (5)

Virtuele presentatie wonen Park Vossenburcht

Nadat er in juni een digitale inloopavond is geweest voor direct onwonenden rondom het gebied van Park Vossenburcht, is nu voor iedereen de informatie openbaar. Door de gemeente is er op basis van de gesprekken met Lievelds Belang en de direct omwonenden een video  gemaakt waarbij een virtueel kijkje kan worden genomen in de huidige ideeën voor de woningen op het terrein van Park Vossenburcht.

Het idee is om 16 woningen te realiseren aan 2 hofjes. Deze sluiten aan bij de behoeften en bestaan uit een mix van vrijstaande woningen, starterswoningen en seniorenwoningen. Ook zijn duurzaamheidseisen opgenomen, zoals gasloos wonen, een laag energieverbruik en een goed leefklimaat. Daarnaast hebben we ook het Lokaal voor Verlof meegenomen. Dat staat uiteraard los van de woningbouwplannen, maar maakt straks wel onderdeel uit van de visie park Vossenburcht.

De plannen voor Vossenburcht zijn het resultaat van goed overleg met Lievelds Belang en direct omwonenden. Normaal gesproken presenteren we de plannen 'live' in een bijeenkomst met belangstellenden. Door de coronacrisis is het nu helaas niet mogelijk zo'n bijeenkomst te houden. Daarom nu deze online presentatie.

Op www.oostgelre.nl/vossenburcht treft u verdere informatie aan, met een link naar een video, een 3D-presentatie en een document met de verdere plantoelichting.

Mocht u nog vragen, ideeën of andere opmerkingen hebben, dan kunt u dat aangeven via het reactieformulier dat op de site van de gemeente vermeld staat of bij Maroeska Boots, namens Lievelds Belang, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer...

Update juni 2020

Donderdagavond 4 juni jl. hebben medewerkers van de gemeente Oost Gelre via een digitale inloopavond, de eerste plannen voor woningbouw in het gebied park Vossenburcht gedeeld met de direct omwonenden van het park (voornamelijk de bewoners van de Bergstraat). Er werd een toelichting gegeven op de invulling van het gebied en de eerste schetsontwerpen van twee kleinschalige parkhofjes met woningen zijn gepresenteerd. De vragen en ideeën die omwonenden naar voren brachten (en brengen) zullen worden verwerkt in een concept-ontwerp, dat vervolgens breed wordt gedeeld met Lievelde (waarschijnlijk via een filmpje). Ook dan is er gelegenheid om te reageren en zal het plan nogmaals worden aangepast als dat nodig blijkt.

Als Lievelds Belang zijn wij blij met de eerste schetsen en sfeerbeelden die door de gemeente zijn gepresenteerd.

Lees meer...

Update januari 2020

We hebben meer dan 40 concrete woonwensen binnen gekregen, dus aan de behoefte hoeft niet te worden getwijfeld!
Nu is het zaak dat we op de juiste plek de juiste woningen kunnen gaan bouwen. Er zijn in Lievelde meerdere locaties die voor nieuwbouw in aanmerking zouden kunnen komen. De gemeente Oost Gelre heeft ervoor gekozen om in eerste instantie de mogelijkheden op het Park Vossenburcht en bij de Fam Weenink aan de Kloezedijk verder uit te werken. De komende twee maanden zullen gebruikt worden om de plannen concreter te maken (indeling kavels / evt. huurwoningen) op basis van de resultaten van het woonwensenonderzoek. Uiteraard zullen wij u op de hoogte brengen zodra er meer bekend is. Nog even geduld dus…..

Lees meer...

Nieuwe woonlocaties Lievelde

De gemeente Oost Gelre heeft in kaart gebracht op welke locaties woningbouw mogelijk is. Lievelds Belang wil nu een beeld krijgen van alle concrete woonwensen zodat we daadwerkelijk kunnen bouwen naar behoefte.
Rond het weekend van 5-6 oktober wordt er in heel Lievelde (binnen en buiten de kom) huis aan huis een inventarisatieformulier rondgebracht, waarop de woonwensen ingevuld kunnen worden. Met de resultaten gaan Lievelds Belang samen met de gemeente aan de slag om er voor te zorgen dat wat er gebouwd wordt aansluit bij de behoefte.

KLIK HIER om het formulier te downloaden. Deze kan ingevuld worden en vervolgens in de bus gedaan worden bij Joris Pape, Engelse Schans 8 te Lievelde.

Wij vragen daarom dit formulier alleen in te vullen als je een concrete woonwens hebt in Lievelde. Denk hierbij ook een paar jaar vooruit, want een bouwproject kan al snel 1 tot 3 jaar duren.Mocht je zelf geen woonwens hebben, maar je weet wel iemand in je familie of kennissenkring, geeft dit formulier dan door of maak een kopie. Het is belangrijk te weten dat je dit formulier geheel vrijblijvend invult, dus zonder verdere verplichtingen achteraf, maar ook zonder garantie op een woning.
Alvast bedankt en we hopen op een goede respons

Lees meer...

Resulstaten onderzoek woonbehoefte ouderen Lievelde

In oktober heeft Lievelds Belang een enquête gehouden waarin de woonwensen onderzocht werden van de ouderen in Lievelde. Deze enquete is erg goed ingevuld, we hebben in totaal van 136 huishoudens antwoord gekregen, waarvoor hartelijk dank!Uit de antwoorden kunnen we concluderen dat er behoefte is aan meer betaalbare levensloopbestendige woningen in Lievelde, in koop- en huurvorm. Met de antwoorden hopen we een gegronde onderbouwing richting gemeente, ProWonen en evt. Investeerders in de hand te hebben, op basis waarvan we de plannen verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast viel op dat van de ouderen die een verhuiswens hebben, maar 20% ingeschreven staat bij ProWonen. De oorzaak hiervan zal deels bij het beperkte aanbod liggen, en dit zal binnenkort dan ook bij ProWonen aangekaart worden.

KLIK HIER voor de volledige enqueteresultaten

Mochten er de komende tijd ontwikkelingen zijn dan houden wij u op de hoogte!

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Ontvang de nieuwsbrief

Wilt u het nieuws van Lievelde en Lievelds Belang per e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.
Please wait

Contact info

Gebruik ons contactformulier

of mail rechtstreeks naar

info@lieveldsbelang.nl

FacebookTwitterYoutube