Toekomst basisschool

Dinsdag 10 mei commissievergadering toekomst basisschool

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, Werken de Gemeente Oost Gelre en de Stichting Lima samen aan een Onderwijs Visie Oost Gelre en is men volop bezig met het uitwerken en het voorbereiden met een "Masterplan Lichtenvoorde en omgeving”, waarbij de kans groot is dat onze Antonius School in Lievelde zijn deuren zal moeten sluiten.
Dit Visiedocument en het Masterplan staan haaks op de visie die we als Belangenorganisatie hebben met betrekking tot de leefbaarheid in ons dorp, en daarmee het behoud van het grote verenigingsleven in de toekomst. Wij gaan voor behoud van de basisschool in Lievelde!
Op dinsdag 10 mei aanstaande zal het document “Gemeentelijke visie voorzieningen basisonderwijs in Oost Gelre”, aan de commissievergadering worden voorgelegd, met als doel dit in de raadsvergadering van 24 mei a.s. vast te stellen. Inspreken in deze commissievergadering is voor ons DE KANS om onze stem te laten horen. Vanuit Lievelde zijn er een aantal mensen die in de vergadering in zullen inspreken. Om deze sprekers te steunen en te laten zien dat we absoluut niet achter deze gemeentelijke visie staan, willen we met zoveel mogelijk Lieveldenaren in de vergadering aanwezig zijn om onze onvrede hierover kracht bij te zetten.
KOM MASAAL EN STEUN ONS!
We vertrekken 10 mei a.s. om 19:00 uur vanaf het koningsplein.

We hopen jullie massaal te mogen begroeten

(voorlopige) werkgroep Behoud Basisschool Lievelde

Lievelds Belang
Oudervereniging basisschool
Dorpsgenoten

"Masterplan" Stichting Lima

De afgelopen dagen is het "Masterplan" van Stichting Lima uitgebreid in de media verschenen. In dit plan wordt de reductie van het aantal basisscholen van 13 naar 5 scholen beschreven. De kans is groot dat bij uitvoering van dit plan onze basisschool Antonius in Lievelde ook zal sluiten, net als een groot aantal andere basisscholen. Voor ons als Vereniging Lievelds Belang komt dit nieuws net als voor de meeste inwoners van Lievelde als een donderslag bij heldere hemel.

Het mag duidelijk zijn dat wij ons absoluut niet kunnen vinden in deze plannen. De basisschool is onlosmakelijk verbonden met Lievelde, en is DE BASIS voor de leefbaarheid en dus de toekomst van Lievelde.

We zullen onderzoeken hoe het werkelijk gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs in ons dorp, en hoe de werkelijke aanwas van nieuwe leerlingen er in de nabije toekomst uit zal zien. Onze inzet hierbij is het behoud van de basisschool in ons dorp, nu en in de toekomst!

Vandaag is er een ingekomen stuk in de ELNA gepubliceerd waarin dorpsgenoot Wijnand Spekschoor e.e.a. duidelijk aan de kaak stelt omtrent dit "Masterplan". Klik hier om dit stuk in te zien.

Uiteraard roepen ook wij alle ouders en Lieveldenaren op om op woensdag 15 juni aanstaande om 19:30 uur op basisschool Antonius naar de info-avond van dit "Masterplan"  te komen om je stem te laten horen.

Indien er ontwikkelingen zijn op dit gebied dan zullen we dit via deze website aan u kenbaar maken.

Ontvang de nieuwsbrief

Wilt u het nieuws van Lievelde en Lievelds Belang per e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.
Please wait

Contact info

Gebruik ons contactformulier

of mail rechtstreeks naar

info@lieveldsbelang.nl

FacebookTwitterYoutube