Toekomst basisschool

Update basisschool oktober 2016

De school is van groot belang voor de leefbaarheid in de kleine kern. Dat onderschrijven ook de dorpsbelangenorganisaties, de schoolbesturen van Lima en Reflexis en de gemeente. Maar leefbaarheid is meer. Het gaat ook over voorzieningen, zorg, sport, wonen en werken. Samen zoeken ze oplossingen voor alle aspecten van leefbaarheid in de kleine kernen. Onlangs zijn de eerste concrete afspraken hiervoor gemaakt:

1. In beeld brengen van de financiele cijfers en de juiste prognoses

2. In kaart brengen van de verschillende onderwijsvormen

3. In beeld brengen van de leeftbaarheid in de kleine kernen

De werkgroep bestaande uit DBO's, schoolbestuur en de gemeente brengt alle informatie samen en bespreekt in november de resultaten. 

Klik hier voor het volledige persbericht over dit onderwerp.

 

 

Nieuwsbrief Lima #4

22-06-2016

Klik op de link hieronder om de vierde nieuwsbrief van Lima in te zien, deze is opgezet naar aanleiding van het gesprek dat er heeft plaatsgevonden tussen de DBO's uit de kleine kernen en Lima.

Nieuwsbrief Lima #4

 

Update 10-06-2016

Persbericht gezamenlijke DBO's 10-06-2016:

Als DBO’s maken we ons sterk voor de leefbaarheid in ons dorp.

Een basisschool in een dorp vinden wij fundamenteel voor die leefbaarheid.

Wij vragen van zowel de gemeente als Lima om alles in het werk te stellen om, zolang het verantwoord is, en de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd wordt, een basisschool in elke kern in stand te houden.

Alle dorpsbelangenorganisatie hebben gezamenlijk een brief naar de gemeente gestuurd met daarin onze aandachtspunten over de visie van het basisonderwijs. Ook hebben we in de brief aan de gemeente gevraagd om geen beslissingen te nemen voordat erover gecommuniceerd is met betrokken partijen.

Op 16 juni zitten wij samen met Lima om de tafel. We zullen ook dan aandacht vragen voor een open communicatie en wijzen op de twee pijlers 'kwaliteit van onderwijs' en 'leefbaarheid'.

Ontvang de nieuwsbrief

Wilt u het nieuws van Lievelde en Lievelds Belang per e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.
Please wait

Contact info

Gebruik ons contactformulier

of mail rechtstreeks naar

info@lieveldsbelang.nl

FacebookTwitterYoutube