Subcategorieën

BuurtWhatsApp Lievelde

WhatsApp

In de pers heeft u al regelmatig kunnen lezen over buurt/wijkpreventie bij verachte situaties en de inzet hierbij van een BuurtWhatsApp-groep. Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in de kern en het buitengebied van Lievelde, met als doel het tegengaan van woninginbraak en andere criminaliteit. Zie je verdachte situaties of personen in je buurt, dan informeer je elkaar hierover met behulp van je smartphone in de BuurtWhatsApp.
Vereniging Lievelds Belang is van mening dat voorkomen beter is dan aangifte moeten doen…. We willen dan ook graag het initiatief nemen voor de opzet van een BuurtWhatsApp-groep en nodigen iedereen, ouder dan 18 jaar, uit om deel te nemen in een BuurtWhatsApp groep voor Lievelde. 

Naast leden van de groep, zijn we ook op zoek naar een aantal dorpsgenoten die de rol van beheerder op zich zouden willen nemen. Voor een WhatsApp-groep voor Lievelde gaan we uit van 3-4 beheerders.

Rol van de beheerder
Elke WhatsApp-groep wordt beheerd door twee of meer beheerders. Zij voegen nieuwe leden toe. De beheerders zitten ook in de regiegroep (een aparte Whatsapp-groep met alle beheerders). Zo kunnen zij - als het nodig is - contact opnemen met de beheerders uit andere omliggende BuurtWhatsApp-groepen. Dit is bijvoorbeeld nodig als een verdacht persoon van de ene naar de andere buurt ‘oversteekt’.
 

Voor meer informatie zie hier de presentatie_BuurtWhatsApp_Oostgelre of kijk op www.oostgelre.nl/buurtwhatsapp

Om je aan te melden stuur een mail met je naam, adres, en telefoonnummer (mobiele nr van je smartphone) naar secretariaat@lieveldsbelang.nl. Heb je nog vragen, neem dan contact op met j.pape@lieveldsbelang.nl

Graag bij aanmelding aangeven of je evt één van de beheerders zou willen zijn.

Toon items...
Nieuwbouw Engelse Schans

Nieuwbouw Engelse Schans

In 2013 is er begonnen met de bouw van enkele woningen aan de Engelse Schans in Lievelde. Hier zijn een aantal jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan, waarin o.a. de gemeente Oost Gelre en Lievelds Belang een belangrijke rol hebben gespeeld. De opzet is “randschappelijk” wonen, waarmee getracht wordt een geleidelijke overgang te creëren van het landschap naar de bebouwde kom.

 

Toon items...
Circumvallatielinie

Circumvallatielinie

Rond de datum van 15 december 2014 zijn er veel inwoners van Lievelde die een aangetekend schrijven hebben ontvangen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In dit schrijven werd een ieder die volgens het kadaster bekend stond als grondeigenaar/gerechtigde op een deel van de loop van de Circumvallatielinie, geïnformeerd over het voornemen van de Rijksdienst om de "linie" aan te wijzen als beschermd monument en welke consequenties dit heeft voor de betrokkenen. In de afbeelding hierboven is de ligging van de linie te zien, waarbij er rekening is gehouden met een bufferzone van 50 meter aan weerszijden van niet exact gelokaliseerde delen, en 25 meter aan weerszijde van wel vastgestelde delen. 

Wij hebben gemerkt dat er veel onduidelijkheid en vragen zijn over dit project. Er zijn veel beperkingen voor de betrokkenen als het aankomt op het gebruik van de eigendommen, waarbij velen van u vele kosten op zich af zien komen wanneer er ook maar iets op de eigendommen moet worden gedaan.
Lievelds Belang heeft namens inwoners van Lievelde een bericht aan de Rijksdienst gestuurd met een bewaar tegen het aanwijzen van de Circumvallatielinie. Daarin heeft zij aangegeven dat er de nodige onduidelijkheid, verwarring en wantrouwen is tegen het voornemen. Wij zullen u o.a. op deze site op de hoogte houden van de reacties van de rijksdienst en de eventuele contacten hierover.

Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via info@lieveldsbelang.nl of secretariaat@lieveldsbelang.nl

Toon items...

Ontvang de nieuwsbrief

Wilt u het nieuws van Lievelde en Lievelds Belang per e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.
Please wait

Contact info

Gebruik ons contactformulier

of mail rechtstreeks naar

info@lieveldsbelang.nl

FacebookTwitterYoutube