Speerpunten werkgroepen

Om de effectiviteit van de Vereniging Lievelds Belang te vergroten zijn de bestuursleden onderverdeeld in drie werkgroepen. Iedere werkgroep werkt aan een aantal actuele speerpunten voor de korte en lange termijn. Hieronder een overzicht van de werkgroepen met de bijbehordende speerpunten:

1. Jeugd, zorg en welzijn
   - Inventarisatie behoeften vrije tijd jeugd/jongeren Lievelde
   - Optimalisatie van functionaliteit van het clubhuis, onder meer voor ouderen en jeugd
   - Deelauto (busje) Lievelde

 2. Woon- en leefomgeving
    - Doorontwikkeling Park Vossenburcht
    - Het creeren van nieuwe wooncapaciteit van +/- 15 woningen, huur en koop, voornaamste doelgroep starters en ouderen.
    - Het vergroten van de veiligheid voor voetgangers en fietsers langs de Hamelandweg in Lievelde, evt. in combinatie met wandelpad "Rondje Lievelde".
    - Het creeeren van betaalbare huurwoningen in Lievelde voor jongeren en ouderen

 3. Sport, cultuur en recreatie
    - Het creeeren van een informatiebrochure Lievelde, waarin alle contactgegevens van de verenigingen/organisaties staan
    - Ontwikkeling van een digitale dorpsagenda via website en app
     - Aan de hand van de ruimtelijke atlas, samen met de locale recreatie verdere uitgangspunten formuleren.

Ontvang de nieuwsbrief

Wilt u het nieuws van Lievelde en Lievelds Belang per e-mail ontvangen? Meld u dan hier aan.
Please wait

Contact info

Gebruik ons contactformulier

of mail rechtstreeks naar

info@lieveldsbelang.nl

FacebookTwitterYoutube